kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Bunka Zdravia s.r.o.

Hlavná 807/42

931 01 Šamorín

IČO: 46997911

DIČ: 2023694156

Spoločnosť nieje platcom DPH.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Bunka Zdravia s.r.o.

Čerešňová 26

924 01 Galanta

obchod@bunkazdravia.sk